El Garrofer promou i treballa el turisme sostenible.

Segons la UICN, Unió Internacional per la Conservació de la Natura, el turisme sostenible és “aquella modalitat turística ambientalment responsable que consisteix en viatjar o visitar àrees naturals amb l’objectiu de gaudir i apreciar la natura (així com qualsevol manifestació cultural del present i del passat), que promou la conservació, té un baix impacte i propícia la vinculació i el benefici sòcio-econòmic de les poblacions locals” (Héctor Ceballos Lascurraín).

Des del Garrofer creiem que cal apostar per un turisme de qualitat que procuri el benestar social, econòmic i ambiental del territori que visita.

Per aquest motiu oferim un ampli ventall de serveis i activitats orientades tant als serveis turístics (allotjaments, empreses turístiques, administracions) com també als turistes i habitants del territori:

  1. Tallers i activitats de descoberta del patrimoni natural i etnològic del territori
  2. Enopropostes
  3. Creació de rutes i productes turístics