L’any 1987 la Comissió Mundial sobre el Medi Ambient i Desenvolupament de l’ONU (la Comissió Brundtland) va definir el concepte de desenvolupament sostenible:

“Desenvolupar-se de manera que es reuneixi les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les futures generacions per satisfer les seves pròpies necessitats.” (WCSD,1987).

Al Garrofer tenim la certesa que hem de caminar cap a un desenvolupament madur, realista, que permeti la millora de les condicions de vida actuals i que, a la vegada, no sobrepassi la capacitat de càrrega del nostre planeta.

És en aquesta línia que assessorem tant a empreses i particulars, com a administracions, en els següents àmbits:

  1. Avaluació ambiental de plans i projectes
  2. Catàleg i inventaris de patrimoni
  3. Desenvolupament rural i medi natural
  4. Estudi i gestió d’espais naturals
  5. Estudis de mobilitat
  6. Estudis del paisatge
  7. Estudis i gestió de residus
  8. Eficiència energètica
  9. Urbanisme i territori
  10. Certificacions ambientals