Tal i com es diu en la Carta de Belgrad, de 1975:

“La finalitat l’educació ambiental és ajudar a les persones a prendre consciència de la problemàtica ambiental, adquirint coneixements, actituds i aptituds per fer front i resoldre aquests problemes, disposar de capacitat d’avaluació i potenciar accions des de la participació i la responsabilitat col·lectiva.”

És en aquesta línia que el Garrofer dissenya i desenvolupa tot un ventall de programes, activitats i recursos d’educació ambiental:

  1. Activitats en el marc de l’educació formal
  2. Activitats en el marc de l’educació no formal
  3. Programes educatius i divulgatius
  4. Recursos educatius
  5. Tallers de petit i gran format