Els éssers humans som socials, necessitem comunicar-nos amb els altres per sobreviure.

La comunicació és inherent a tots i cadascun dels àmbits de la nostra societat, i per tant també en l’ambiental. Així doncs, cal tenir-la present a l’hora de dissenyar i desenvolupar un programa, una campanya o una acció concreta.

Des del Garrofer treballem la comunicació orientada al canvi i tenim clar que comunicar vol dir anar més enllà de donar informació. La comunicació ha d’empoderar les persones per aconseguir un canvi d’actitud i de relació vers el medi.

En aquest sentit, oferim:

  1. Consultoria en comunicació
  2. Campanyes de sensibilització i comunicació
  3. Creació i manteniment d’espais webs, blogs i xarxes socials (community management)
  4. Creació de noms (naming)
  5. Disseny gràfic
  6. Estratègies i plans de comunicació interna i externa
  7. Imatge corporativa
  8. Material gràfic de suport
  9. Organització d’esdeveniments
  10. Recursos audiovisuals i multimèdia