Overview
Coordinació i disseny del Programa d’Educació Ambiental del Vendrell. Destinat a tots els centres educatius de la població per impulsar l’educació ambiental i vetllar perquè aquesta sigui una competència transversal en tot el cicle educatiu dels ciutadans més joves del municipi. El programa inclou un total de 10 activitats que tracten diversos vectors ambientals i que s’adapten a les necessitats educatives de cada cicle marcades pel currículum escolar.
  • Data : 2017
  • Client : Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament del Vendrell
  • Copyright : Tots els drets reservats

Projectes relacionats