Overview
Disseny i elaboració dels continguts del material comunicatiu: dossier i tríptic informatiu per a l’obtenció de l’Etiqueta Ecològica Europea, Ecolabel Europea, de la Comissió Europea, i el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental, de la Generalitat de Catalunya. Projecte elaborat conjuntament amb l'Estudi Jordi Caralt.
  • Habilitats : Copy, Illustrator, disseny gràfic
  • Data : 2012
  • Client : Mas Llagostera
  • Copyright : Tots els drets reservats
  • Enlace del Proyecto : http://www.masllagostera.com/

Projectes relacionats